Plan lekcji

PLAN LEKCJI 2018/2019 od 19.11.2018

Klasa VII a

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

 

 

j. niemiecki

27

j. angielski

 

20

 

 

fizyka

23

2

zdw j. polski

35

matematyka

43

 

j. niemiecki

26

informatyka I gr.

27

chemia

43

3

informatyka  gr. II

27

religia

19

religia

19

geografia

23

historia

25

4

WF

 

6

j. polski

35

historia

25

WF

6

j. polski

35

5

geografia

 

23

biologia

32

matematyka

43

j. polski

35

matematyka

43

6

j. polski

35

WF

6

j. polski

35

j. angielski

20

muzyka

18

7

godz. wych.

 

35

WF

6

fizyka

23

matematyka

43

j. angielski

20

8

biologia

32

plastyka

41

dor. zawod.

WDŻ

24

25

chemia

43

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII b

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

 

 

geografia

23

godz.wych.

26

informatyka gr. I

27

WF

6

2

informatyka gr. II

zkk

27

 

36

religia

19

religia

19

chemia

43

fizyka

23

3

WF

6

j. polski

35

j. angielski

20

j. polski

35

j. polski

35

4

geografia

 

23

 

matematyka

43

j. polski

35

matematyka

43

historia

25

5

j. polski

35

j. niemiecki

26

historia

25

j. niemiecki

26

j. angielski

20

6

j. angielski

20

biologia

32

chemia

43

WF

6

biologia

32

7

fizyka

23

plastyka

41

matematyka

43

WF

6

muzyka

18

8

matematyka

43

dor. zawod.

 

WDŻ

24

 

25

zdw matematyka

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII a

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

informatyka

gr. II

27

j. angielski

20

religia

19

 

 

zdw matem.

43

2

WF

6

fizyka

 

23

matematyka

43

j. niemiecki

26

informatyka

gr. I

koło techn.

27

 

1

3

WF

6

matematyka

43

chemia

43

matematyka

43

j. angielski

20

4

matematyka

43

WF

6

j. niemiecki

26

WOS

25

fizyka

23

5

j. angielski

20

j. polski

 

36

geografia

23

religia

19

WF

6

6

j. polski

36

WOS

25

historia

25

chemia

43

j.polski

36

7

historia

25

biologia

32

j. polski

36

EDB

1

j.polski

36

8

WDŻ

25

zkk

36

doradztwo zawodowe

24

j.polski

36

zdw j. polski

36

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VIII b

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

matematyka

38

matematyka

38

matematyka

 

38

matematyka

38

informatyka gr. II

zdw matem.

27

 

43

2

j. niemiecki

26

WF

6

fizyka

23

geografia

23

religia

19

3

j. polski

36

WF

6

j. niemiecki

20

historia

25

fizyka

23

4

j. angielski

20

WOS

25

WF

6

religia

19

j. polski

 

 

36

5

chemia

43

chemia

43

j. polski

36

j. angielski

20

WOS

25

6

historia

25

j. polski

36

EDB

1

WF

6

j. angielski

20

7

biologia

32

godz. wych.

25

informatyka gr. I

 

27

j. polski

 

 

36

 

 

8

WDŻ

25

zkk

doradztwo zawodowe

36

 

24

 

 

koło techniczne

1

 

 

 

 

 

 

Klasa III ag

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

 

 

religia

19

matematyka

38

fizyka

23

j. angielski gr. I

20

2

WOS

34

j. angielski

 

j. niemiecki

20

 

26

 

 

matematyka

38

historia

25

3

chemia

43

j. niemiecki

 

j. angielski

26

 

20

WF

6

j. niemiecki

 

j. angielski

26

 

20

religia

19

4

j. polski

36

plastyka

23

geografia

23

j. angielski

 

j. niemiecki

20

 

26

chemia

43

5

j. polski

36

matematyka

38

godz. wych.

18

WF

6

j. polski

36

6

biologia

32

matematyka

38

j. polski

36

j. polski

36

WF

6

7

matematyka

38

j. polski

36

historia

25

zkk

16

EDB

1

8

j. angielski

gr. II

20

WDŻ

25

ZDW

j. polski

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III bg

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

j. angielski chł.

WF dz.

20

6

WF chł.

6

WF dz.

6

matematyka

38

WF  chł.

6

2

chemia

43

j. polski

35

matematyka

38

j. angielski dz.

 

WF chł.

20

 

6

WF dz.

 

j. angielski chł.

6

 

20

3

j. polski

 

35

geografia

23

fizyka

23

j. niemiecki dz.

 

WF chł.

34

 

6

WF dz.

 

j. niemiecki chł.

6

34

4

WOS

25

j. angielski chł.

j. niemiecki dz.

20

34

religia

19

godz. wych.

34

religia

19

5

biologia

32

j. niemiecki chł.

j. angielski dz.

34

20

EDB

1

historia

25

j. polski

35

6

matematyka

 

38

chemia

43

plastyka

23

j. polski

35

historia

25

7

j. angielski dz.

zkk

20

16

matematyka

38

j. polski

35

j. polski

35

 

 

8

 

 

matematyka

38

WDŻ

 

25

 

zdw

 j. polski

35

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 3
    42-606 Tarnowskie Góry
    ul. Zaciszna 17
    woj. śląskie
  • (032) 285 97 34

Galeria zdjęć