Poniedziałek 22.04.2019

WIOSNA !!!

 

            

  • Uczniów klas 8 zapraszamy na egzaminy w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r.

    Proszę być w szkole o godzinie 8:15.

  • Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

    niniejszym informujemy, że w wyniku referendum przeprowadzonego  w naszej szkole, większość głosujących wyraziła poparcie dla akcji strajkowej nauczycieli i pracowników oświaty,  planowanej od 08.04.2019 r. (tj. najbliższego poniedziałku).

    Akcja strajkowa zostanie prawdopodobnie rozpoczęta 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwać do odwołania, co w konsekwencji doprowadzić może do braku możliwości zapewnienia opieki wszystkim uczniom w okresie jej trwania.