Plan lekcji

Plan aktualny od 26 lutego 2018r.

Klasa III C

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

j. angielski

20

j. niemiecki

27

wdż

 

25

wf dz

6

fizyka

23

2

j. niemiecki

26

religia

19

matematyka

42

biologia

32

matematyka

43

3

religia

19

j. angielski

20

wos

34

j. polski

35

historia

25

4

matematyka

43

j. polski

35

j. polski

35

godz. wych.

20

j. polski

35

5

chemia

 

 

41

chemia

41

j. angielski

20

matematyka

43

j. polski

35

6

j. polski

 

 

35

matematyka

43

EDB

1

geografia

23

plastyka

41

7

wf chł

hala

wf chł

6

wf dz

hala

historia

25

wf dz

6

8

wf chł

hala

 

 

wf dz

hala

wf chł

6

 

 

 

 

Klasa III B

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

matematyka

43

wdż

25

chemia

 

41

religia

19

historia

25

2

j. angielski

20

matematyka

43

j. angielski

20

j. niemiecki

26

j. niemiecki

26

3

j. polski

35

plastyka

41

fizyka

23

j.angielski

20

j. polski

35

4

geografia

23

historia

25

wos

34

matematyka

43

religia

19

5

wf

 

 

hala

wf

6

j. polski

35

j. polski

35

matematyka

43

6

wf

 

 

hala

j. polski

35

biologia

32

j. polski

35

wf dz

6

7

chemia

41

EDB

1

matematyka

43

godz. wych.

23

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa III A

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

j.niemiecki

27

wdż

25

j. angielski

 

20

wf dz

6

matematyka

43

2

j. polski

36

j. polski

36

geografia

23

plastyka

41

fizyka

23

3

j. polski

36

biologia

32

matematyka

43

matematyka

43

j. angielski

20

4

religia

19

matematyka

43

j. polski

36

j. polski

36

historia

25

5

matematyka

 

 

43

 

 

chemia

43

religia

19

j. angielski

20

j. polski

36

6

edb

1

j. niemiecki

27

wos

34

historia

25

godz. wych.

 

 

43

7

wf chł

hala

wf chł

6

wf dz

6

chemia

43

wf dz

6

8

wf chł

hala

 

 

wf dz

6

wf chł

6

 

 

 

 

Klasa II B

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

wf

hala

wf

6

biologia

32

-

-

j. niemiecki

 

wf chł

34

 

6

2

wf

hala

wf

6

j. polski

35

j. angielski

 

j. niemiecki

20

 

34

religia

19

3

fizyka

23

historia

 

25

j. angielski

 

informatyka

20

 

27

geografia

23

fizyka

23

4

historia

25

j. angielski dz

 

wf chł

20

 

6

religia

19

j. polski

35

wf dz

 

j. niemiecki

6

 

34

5

j. polski

35

informatyka

 

j. angielski dz

27

 

20

godz. wych.

34

chemia

41

zaj. techn.

1

6

biologia

32

matematyka

38

matematyka

38

wf dz

 

j. angielski

6

 

20

j. polski

35

7

matematyka

38

wos

 

25

j. niemiecki

 

j. angielski

34

 

20

matematyka

38

zaj. art.

41

8

 

 

 

 

 

 

wdż

25

 

 

 

Klasa II A

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

j.polski

36

religia

19

geografia

 

23

j. niemiecki

 

j. angielski

26

 

20

j. angielski

 

 j. niemiecki

20

 

26

2

historia

25

j. niemiecki

 

j. angielski

26

 

20

z. techniczne

1

fizyka

23

informatyka

 

j. angielski

27

 

20

3

wf

hala

wf

6

j. polski

36

j. polski

36

religia

19

4

wf

hala

biologia

32

wf

6

biologia

32

j. polski

36

5

j. angielski

 

informatyka

20

 

27

fizyka

23

godzina wychow.

1

wos

25

z. art.

 

 

41

6

matematyka

38

chemia

 

41

j. angielski

 

j. niemiecki

20

 

26

matematyka

38

historia

 

 

 

25

7

 

 

matematyka

38

matematyka

38

 

 

 

 

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

Klasa 7b

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

wdż

25

matematyka

38

matematyka

38

matematyka

38

matematyka

38

2

fizyka

23

wf

6

wf

6

wf

6

muzyka

18

3

chemia

43

geografia

23

religia

19

religia

19

biologia

32

4

j. angielski

20

plastyka

41

j. angielski

20

fizyka

23

geografia

23

5

godz. wych.

25

historia

25

j. polski

36

j. polski

36

historia

25

6

j. polski

36

j. polski

36

chemia

43

biologia

32

j. angielski

20

7

j. niemiecki

26

j. niemiecki

26

wf

SP10

informatyka

27

j. polski

36

8

informatyka

27

 

 

wf

SP10

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a

Lekcja

Poniedziałek

sala

Wtorek

sala

Środa

sala

Czwartek

sala

Piątek

sala

1

fizyka

23

wf

6

wf

6

fizyka

23

informatyka

27

2

chemia

43

historia

25

religia

19

religia

19

j. niemiecki

34

3

j. angielski

18

matematyka

43

historia

25

wf

6

matematyka

43

4

j. polski

36

geografia

23

matematyka

43

j. niemiecki

34

biologia

32

5

godz. wych.

36

j. polski

36

chemia

43

biologia

32

geografia

23

6

plastyka

43

j. angielski

18

j. polski

36

matematyka

43

j. polski

36

7

Informatyka

27

wf

SP 10

muzyka

18

j. polski

36

j. angielski

18

8

 

 

wf

SP 10

 

 

wdż

25

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 3
    42-606 Tarnowskie Góry
    ul. Zaciszna 17
    woj. śląskie
  • (032) 285 97 34

Galeria zdjęć